Algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE

Praktijknieuws

 • Mondmaskers zijn nog steeds verplicht in de praktijk vanaf 12 jaar;
 • Op 1 mei 2022 heeft Dr. Thibault Boeckx zijn huisartsenactiviteit in de praktijk stop gezet;
 • Vanaf 3 oktober 2022 zal Dr. Siebe Michielsen starten in onze praktijk als derde arts;
 • Wegens de huidige drukte in de praktijk is het mogelijk dat er online weinig of geen afspraken vrij zijn voor de volgende dagen. Voor dringende medische problemen vragen we om telefonisch een afspraak te maken, hiervoor voorzien wij elke dag enkele buffers in onze agenda.

Covidnieuws

Consultaties

 • Er wordt enkel op afspraak gewerkt;
 • Afspraken worden bij voorkeur online ingeboekt;
 • Er zijn verschillende soorten afspraken. Meer uitleg vindt u onder ‘Afspraak maken’;
 • Telefonisch afspraken inboeken is mogelijk op: 016/790717, tijdens de secretariaatsuren;
 • Voor volgende onderzoeken vragen we om de afspraak steeds telefonisch vast te leggen: verzekeringsonderzoek, kleine heelkunde, 7de dagsonderzoek van baby en pre-operatief onderzoek;
 • Indien u voor 2 of meerdere personen op afspraak komt, gelieve dan ook 2 of meerdere afspraken in te boeken;
 • Indien er online geen afspraken meer beschikbaar zijn en uw probleem niet kan wachten tot de volgende werkdag, gelieve dan steeds telefonisch contact op te nemen;
 • Bij urgenties gelieve ons steeds telefonisch te contacteren;
 • Volwassenen en kinderen >12 jaar zijn verplicht om een mondmasker te dragen;
 • Breng steeds uw identiteitskaart, Kids-ID of ISI-pluskaart mee;
 • Annuleer tijdig uw afspraak indien verhinderd;
 • Vertegenwoordigers kunnen online een afspraak inboeken op de daartoe voorziene momenten. Op donderdagmiddag is er de mogelijkheid om de artsen samen te bezoeken.

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden;
 • Gelieve huisbezoeken voor 10u ’s morgens aan te vragen;
 • Niet elke arts doet dagelijks huisbezoeken, bij acute problemen zal de arts van dienst langskomen;
 • Er wordt zoveel mogelijk op afspraak in de praktijk gewerkt. Huisbezoeken worden enkel voorbehouden voor mensen die omwille van medische redenen niet tot in de praktijk kunnen komen. In de praktijk heeft uw arts toegang tot uw medisch dossier, met een betere zorg tot gevolg.
 • Voor het afleggen van huisbezoeken beperken we ons tot het grondgebied Betekom. Deze perimeter geldt enkel voor nieuwe patiënten.

Voorschriften & Attesten

 • Voor voorschriften en attesten moet u steeds een afspraak maken;
 • Elke arts zal tijdens de consultatie voldoende voorschriften meegeven tot aan het volgende onderzoek.

Telefoonuurtjes

 • Op een telefoonuurtje komt u rechtstreeks in contact met uw arts;
 • U kan deze momenten gebruiken om resultaten te bespreken, voor korte inlichtingen, of om een specifieke raadpleging in te boeken (vb een gesprek, wegname van huidletsels of andere kleine heelkunde, sportmedische en andere gezondheidsonderzoeken,…).

Secretariaat

  Mevrouw Mees Jessica
Maandag 8.00u – 12.00u
Dinsdag 8.00u – 12.00u
Woensdag 8.00u – 12.00u
Donderdag 8.00u – 12.00u
Vrijdag 8.00u – 12.00u
Tel: 016 79 07 17

Demerbrug I Website Creator: Jan Bruyninckx.
Photography copyright: © Luccon Fotografie & Geert Vincent.